Porady notarialne

Porady notarialne

 

Jako kancelaria notarialna działamy w różnych gałęziach prawa. Oferujemy porady i usługi notarialne związane:

 • Prawem rodzinnym
 • Prawem handlowym
 • Prawem spółdzielczym

 

Prawo rodzinne

W ramach naszych usług wystawiamy akty notarialne będące formą uregulowania spraw związanych między innymi, a  majątkiem małżonków. Sporządzamy:

 • majątkową umowę małżeńską (intercyzę, umowę rozdzielności majątkowej)
 • umowę o podział majątku wspólnego małżonków
 • zgodę na dokonanie czynności prawnej przez małżonka

 

Prawo handlowe

Sporządzamy akty notarialne regulujące stosunki pomiędzy wspólnikami i kontrahentami.
Zajmujemy się również poświadczeniem autentyczności podpisów i pełnomocnictw oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem. Dodatkowo zajmujemy się nadzorem naturalnym przy takich czynnościach, jak:

 • sporządzanie umów spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki partnerskiej i spółki jawnej
 • tworzeniu statutu spółki akcyjnej komandytowo-akcyjnej, Spółki Europejskiej
 • zmiana umowy spółki
 • sporządzanie protokołu zgromadzenia wspólników sp. z .o.o.
 • sporządzanie protokołu walnego zgromadzenia spółek SKA, S.A i SE
 • sporządzanie poświadczenia własnoręczności podpisów członków organów
 • sporządzanie oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów w spółce
 • przekształcenie spółek
 • sporządzanie umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 • sporządzanie umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych
 • sporządzanie umowy wniesienia raportów
 • likwidacja spółek

 

Prawo spółdzielcze

Działamy także w zakresie prawa spółdzielczego. Zajmujemy się:

 • sporządzaniem umów sprzedaży, darowizny spółdzielczych własnościowych praw do lokali
 • sporządzaniem umów przeniesienia własności
 • sporządzaniem umów ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa na rzecz członka spółdzielni 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.